Żegluj to aplikacja mobilna dla żeglarzy

Polityka prywatności aplikacji zegluj.mobi

Serwis Żegluj informuje, że na stronie zegluj.mobi oraz w aplikacji Żegluj zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest firma Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób Serwis przestrzega praw i w jaki sposób Użytkownik może ich dochodzić.

KATEGORIE DANYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Strona zegluj.mobi stosuje mechanizm "cookies" (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w Serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Każdy Użytkownik ma możliwość całkowitego wyłączenia ciasteczek lub wyłączenia tylko dla wybranych stron internetowych. Instrukcja wyłączenia ciasteczek znajduje się u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.

W tabeli poniżej znajdują się dane osobowe, które Administrator Danych Osobowych przetwarza o Użytkownikach. Do nich zostały przyporządkowane informacje na temat celów i podstaw prawnych, a także o czasie ich przetwarzania.

Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania Dodatkowe informacje
Dane zawarte w logach systemowych Użytkowników wchodzących na stronę zegluj.mobi oraz korzystających z aplikacji (IP, data i czas logowania) Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych – ciągłe ulepszanie jakości usług w oraz dostosowywanie funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji 3 lata
Ujawnianie i przeciwdziałanie zagrożeniom, aby aplikacja działała poprawnie i stabilnie, a także w celu wykrywania nadużyć. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
Dane z cookies serwisowych Poprawa jakości usług (np. podtrzymanie sesji, uwierzytelnianie, zapewnienie bezpieczeństwa, monitorowanie ruchu) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług)
Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych – ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analizaktywności Użytkowników i ich preferencji
Dane z cookies marketingowych Prowadzenie działań marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy kontekstowej Prawnie uzasadniony interes Administratora Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Prowadzenie działań marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy behawioralnej Prawnie uzasadniony interes Administratora Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Dane niezbędne do założenia konta (email) Wykonanie umowy (aktywacja konta, przesyłanie informacji serwisowych) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw
Dane przetwarzane przy korzystaniu z aplikacji (np. lokalizacja) Świadczenie Użytkownikowi usług związanych z działaniem aplikacji Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych – dla stałej poprawy jakości usług Prawnie uzasadniony interes Administratora
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw
Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i zegluj.mobi Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Administratora, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane dodatkowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i zegluj.mobi Ułatwienie kontaktu lub obsługi zapytania Zgoda wyrażona samodzielnym wysłaniem przez Użytkownika wiadomości wraz z danymi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Administratora, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane podawane podczas wypełniania ankiet i udziału w konkursach Wysyłanie informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (realizacji konkursu, przyznania nagrody) Do momentu rozstrzygnięcia konkursu i/lub przeanalizowania ankiet (zakończenia czynności związanych z danym działaniem)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane uzyskane podczas zakupu map batymetrycznych Realizacja usługi sprzedaży i aktywacji map batymetrycznych Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usługi) Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub administratora

zegluj.mobi umożliwia także logowanie się do konta za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook). Jeśli Użytkownik zdecyduje się na tę opcję logowania, Serwis pobierze z jego konta (w ramach danego portalu społecznościowego) jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Administrator może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel, Google AdMob oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny i aplikacji Administratora. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla Administratora zegluj.mobi oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora takim jak:

  1. kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
  2. podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej Administratora i przechowywania danych,
  3. dostawcy klienta pocztowego,
  4. dostawcy programu do email marketingu,
  5. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Dane, które Użytkownik samodzielnie wypełni w swoim profilu (oprócz adresu email i danych do faktury) będą wyświetlane publicznie. W każdej chwili Użytkownik może usunąć dane ze swojego profilu.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji i usunięcia. Ma także możliwość udostępnienia i przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać edycję danych zamieszczonych samodzielnie lub kontaktując się z Administratorem. Aby dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza o Użytkowniku może on wysłać wiadomość na adres odo@infeo.pl z prośbą o podanie takich danych.

Usunięcie niektórych danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności aplikacji.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych został podany w tabeli powyżej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wielu starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza dane osobowe Użytkowników Żegluj.

ZMIANY POLITYKI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie i poinformowanie Użytkownika za pomocą wiadomości email o takiej zmianie. Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.
Zmiana adresu siedziby firmy w dniu 6.05.2021 r.